اطلاعات

STARTPUNKT DEUTSCH نقطهای کانونی برای یادگیری زبان آلمانی در اشتایرمارک است و از علاقهمندانی که در پی یافتن دورههای آلمانی مناسب هستند پشتیبانی میکند.

در اشتایرمارک زندگی میکنید و میخواهید آلمانی یاد بگیرید؟

STARTPUNKT DEUTSCH به شما در یافتن دوره مناسب کمک میکند. ما میتوانیم هنگام انتخاب دوره برای شما، شرایط شخصیتان، مانند نیاز به مراقبت از کودک، را در نظر بگیریم.


در طول مشاوره چه مسائلی مطرح میشود؟

  • چگونه و کجا میتوانم آلمانی یاد بگیرم؟
  • تعیین سطح من چگونه انجام میشود؟
  • کدام ارائهدهندگان دورههای آلمانی موجود هستند؟
  • هزینهها چقدر است؟
  • نحوه استرداد هزینهها چگونه است؟


STARTPUNKT DEUTSCH در کجا به شما مشاوره میدهد؟

در گراتس و مناطق اشتایرمارک.

 با مراجعه به ما، اطلاعات مربوط به دورههای مناسب را به طور رایگان دریافت کنید!

 

برای مشاوره باید به کجا مراجعه کنید؟

STARTPUNKT DEUTSCH
Reitschulgasse 19, 8010 Graz
E-Mail: steiermark(at)startpunktdeutsch.at
Tel.: +43 (0)316 84 17 20